Measurement Unit : femtovolt

 • Unit Name : femtovolt
 • Symbol : fV
 • Plural Form : femtovolts
 • Alternate Spelling :
 • Quantity : voltage
 • Scale Factor : 1.0E-15
 • SI Derived Unit : volt

  1 volt = 1.000000E+015 femtovolt
 • UNIT Conversion :

  Convert femtovolt : to